Kõik Euroopa Ekspressi pardale!

DSCN9887European Express: Everybody on Board – nii kõlab Erasmus+ koolide koostööprojekti kutsung.

Projekt keskendub multi-intelligentsusele, st meie erinevatele meeltele ja erinevatele õppimisviisidele. Projekti temaatika on seotud partnerkoolide maade toitude, spordi ja mängudega, erinevate kultuurivaldkondade ja muuseumidega.

Kolmas partnerkoolide kohtumine toimus maikuus Paikuse Põhikoolis. Teemaks oli: sport ja mängud. Eelnevalt olid partnerkoolid valinud kolm populaarsemat mängu ja jaganud mängukirjeldusi partneritega. Kõik koolid tutvustasid teiste maade mänge oma õpilastele ja  valisid välja lemmikud, mida õpiti mängima. Meie 2.b klassi õpilased tutvustasid ja õpetasid paralleelklasside õpilastele valitud mänge. Oli tore 2. klasside klassiõhtu koos vanematega.

Partnerkoolide kohtumisel tutvustasid õpilased oma valikuid külalistele ja siis mängiti neid mänge koos. Lõbus oli nii meie õpilastel kui ka külalistel. Tore oli ka kreeklaste populaarse tantsu sirtaki tund, mis päädis küll ajapuudusel vaid vahetunniga, kuid ergutas huvitatuid seda edaspidigi tantsima.

Meie 4. klassid kuulasid ja vaatasid külaliste esitlusi oma maast ja koolist.

Külalised said osa meie tundidest, kus rakendati nutivahendeid, kinesteetikat ja mitme aine integreerimist. Kuulati ja vaadati meie kooli õpilaste esinemisi kevadkontserdil.

Suur osa ajast kuulus senitehtu analüüsimisele ja aruteludele ning edasiste tegemiste plaanimisele.

Meie esivanemate mängitud mängudest saadi ülevaade Kurgja Talumuuseumis, kus tutvuti põgusalt ka meie kultuurilooga.

Ei juhtu just sageli, et ühe projekti teemal laul tehakse. Seekord oli nii. Kohtumise lõpuks oskasime kõik laulda Türgi partnerite loodud meie projekti laulu, mille refrään on järgmine:

Turkey, Romania,

Greece, Estonia and France.

We are all friends!

Nii nagu laulusalmist näha, on meie partnerkoolid Prantsusmaalt (projekti koordinaator), Türgist, Kreekast ja Rumeeniast.

Ees on järgmine kohtumine oktoobrikuus Kreekas.

Kersti Rohtmets

projekti koordinaator