Paikuse koolis õpiti Nordplus Junior projekti raames käte ja jalgadega

Paikuse Põhikool võõrustas külalisi Leedust, Lätist ja Taanist. Kohtumine toimus Nordplus Junior projekti raames juba kolmandat korda. Külas oli 14 õpetajat.

Projekti käigus uuritakse, kuidas kinesteetika rakendamine õppetöös mõjutab õpilaste edukust erinevates ainetes.

Kõik me kasutame õppimiseks oma meeli. Enamikul on üks või kaks õppimisstiili, mis aitavad kõige paremini tulemusteni jõuda. Klass koosneb erinevatest õppijatest. Visuaalne inimene mäletab nähtut ja talletab õpitut mällu piltidena. Auditiivne inimene mäletab räägitut, loenguid ja suulisi juhiseid. Taktikaline inimene õpib kätega ja talle on abiks, kui ta võib õppimise ajal näiteks keerutada pliiatsit või joonistada. Kinesteetiline inimene õpib käte ja jalgadega. Talle jääb info meelde füüsiliste kujutluspiltidena lihasmälu abil ja ta õpib kõige paremini siis, kui saab tegutseda, osaleda, kogeda ja katsetada. Kinesteetiline õppija on liikumismäluga õppur, kes eelistab õppimise ajal liikuda ja kõike käeliselt läbi teha (puudutada, kirjutada…). Kõikidest õppijatest on umbes 5 %-l ülekaalus kinesteetiline õpistiil.

Paikusel andsid külalised ohtralt tunde. Külalisõpetajate tundidest said osa kümne klassi õpilased. Ka Paikuse õpetajad näitasid oma oskusi kinesteetika kasutamisel tunnis. Kui tunnid vaadatud ja antud, alustati treeningtundidega õpetajatele. Mängiti läbi mitmeid viise ja teemasid, arutati ja täiendati esitatut.

Lisaks koolipäevadele tutvuti Pärnu linnaga, käidi Tartus ja külastati AHHAA keskust.

Järgmine kohtumine toimub oktoobrikuus Taanis.

Kersti Rohtmets

projekti koordinaator

FullSizeRender