Esmaabivõistlus

29. märtsil toimus meie koolis maakondlik esmaabiandmise võistlus 8. klasside õpilaste 3-liikmelistele võistkondadele. Kokku testis oma oskusi ja teadmisi 17 Pärnu linna- ja maakonnakooli. Päeva juhatas sisse Pärnumaa Punase Risti esinaine Hiie Lainela, kes ühe õppetunni ulatuses noortele esmaabivõtted meelde tuletas. Ja siis oligi aeg võistlema asuda. Sel ajal, kui üks grupp osalejaid tegutses praktilise esmaabi andmises, osales teine grupp viktoriinis, kus küsimused puudutasid nii esmaabi kui Punase Risti ajalugu. Viktoriin toimus arvutite vahendusel ja seda korraldas õpetaja Anne Kalmus. Samal ajal osales kolmas grupp koole õpetaja Maarja Tärgi loeng-tunnis, kus demonstreeriti 3D variandis inimkeha. Siis jälle grupid vahetusid ja vahepeal jäi aega terviseampsukski. Aga kui on võistlus, siis on ka võitjad. Kuigi punktisummad jäid tasavägisteks, selgusid ka kõige tublimad. I koha saavutas Pärnu Vabakooli võistkond, II koha omanikuks sai Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi võistkond ja III kohale tulid meie, Paikuse Põhikooli, õpilased Eros Tihane, Margareth Lasn ja Grete Alttoa.

Päeva korraldajad olid väga rõõmsad, et osavõtt üritusest nii aktiivne oli. Eriline heameel oli selle üle, et osalesid ka Pärnu Toimetulekukooli õpilased koos oma tugiisikutega.

Aitäh kõigile, kes üritust läbi aitasid viia ja kiitus 8b klassi õpilastele, kes terve päeva vapralt vigastatuid mängisid.

Sirje Suurevälja

inimeseõpetuse õpetaja

DSCN9165