HUVITAV KOOL

26. veebruaril 2015 toimub Paikuse Põhikoolis koostööseminar Paikuse Põhikooli ja Nõo Põhikooli vahel.
Külla saabuvad Nõo kooli juhtkonna liikmed, õpetajad ja tugispetsialistid. Tegemist on Huvitava Kooli raames toimuva koolidevahelise koostööseminari esimese kohtumisega “Üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamine”. Vastukülaskäik Nõo Põhikooli toimub aprillis. Kohtumise päevakavaga saad tutvuda siin