Inimeseõpetusalane viktoriin

10. detsembril toimus Pärnu linna- ja maakoolide inimeseõpetuse õpetajatele ja õpilasgruppidele koolitus arvutisõltuvusest ja selle tekkemehhanismidest. Kokku osales üritusel 14 Pärnumaa kooli. Kui õpetajatele tundusid enam-vähem kõik esitatud teooriad üsna tuttavatena, oli siiski küllaltki tähelepanuvääriv, et kui koolituse lõpus paluti õpilastel tõsta käsi, kui neile tundub, et neid teemasid on koolis piisavalt käsitletud, ei tõusnud saalis ühtegi kätt. Seega võib järeldada, et neil teemadel jätkuvalt rääkimine on vajalik ja aktuaalne. 3-tunnise koolituse lõpus toimus käsitletud materjali raames ka koolidevaheline viktoriin, kus tuli pead murda 10 raske väite õigsuse üle. Maksimaalse punktisummaga (10) võitis viktoriini Vanalinna PK esindus. Paikuse PK õpilasesindus koosseisus: Meelike Liiv, Netty Raud, Karl Varik ja Karl Krispin Tammine sai kokku 9 punkti ja jäid seega koos sama punktisumma saanud koolide esindustega jagama II kohta.

Oli õpetlik päev ja meie kooli noored rõõmustasid oma õpetajat aktiivse osaluse ja hea tulemusega.

õp. Sirje Suurevälja