Õppetöö

Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2009_2010. õ.a.
Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2010_2011. õ.a
Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2011_2012 õ.a
Paikuse Põhikool õppetöö kokkuvõte 2012_2013.õ.a
Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2013_2014 õ.a
Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2014_2015 õ.a
Paikuse Põhikooli õppetöö kokkuvõte 2015_2016 õ.a

Teine toidukord

Teine toidukord on mõeldud eelkõige lastele, kes peavad peale koolipäeva minema huvialaringi. E-R kell 12:55 (peale 5. tundi), hind – 0,78 €/päev.
Ema-isa, palun tee avaldus kirjalikus vormis ja saada lapsega huvikooli õpetaja kätte või postita e-mailile eliise.salla@paikuse.eeAvalduses märgi ära lapse ees- ja perekonnanimi, klass, söögipäevad (E, T, K, N, R) ja oma e-maili aadress, kuhu saadame arve. E-maili puudumisel saadame arve lapsega koju.

 

Kadunud asjad

Õppeaasta jooksul on mitmed korrad pöördutud kooli poole murega, et lapsel on kaduma läinud  vahetusjalatsid, spordidress või mingi muu riideese. Peaaegu alati on Velli ja Heli abiga kadunud asjad üles leitud. Kurvaks traditsiooniks on ka see, et õppeaasta lõpuks on kogunenud suur hulk omanikuta esemeid. Unustatud on nii susse, spordijalatseid, spordikotte ja isegi paar suuski koos saabastega ootab omanikku.
Olema aeg-ajalt pannud unustatud asjad välja ka fuajeesse, kuid asjade hulk väheneb visalt. Palun kõigil, kelle laps on midagi kaotanud/unustanud, pöörduda peahoone administraatori poole.

Allpool paar pilti selle nädala väljapanekust
23.05.2016
riided1riided 2

 

Kooli vormist

Kooli vesti valmistab ja saab tellida Norrison OÜ-lt.

Koolivormi tellimise ja ostmise ÜLDINFO siit        http://koolivorm.norrison.ee/
Teie KOOLIVORMI TOOTED JA TELLIMINE siit         http://koolivorm.norrison.ee/555-paikuse-pohikool
KOOLIVORMI e-pood, avatud õppeperioodil kuni 15.06 siit http://norrison.ee/26-koolivormi-e-pood

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

[RTL 2007, 8, 132 – jõust. 29.01.2007]

Vastu võetud 27.03.2001 nr 36
RTL 2001, 43, 602
jõustumine 01.08.2001

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
[RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 01.01.2010]

Kiusamisvaba kool KiVa

KiVa on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt väljatöötatud õppeprogramm, mis on aidanud oluliselt vähendada
koolikiusamist ning koolist väljalangevust Soome koolides. Uuringute järgi vähenes füüsiline kiusamine 4.-6. klassides 70% juba pärast programmi üheksakuulist rakendamist.
2012. a. lõpus loodud Sihtasutus Kiusamise Vastu plaanib 2013.-2014. õppeaastal läbi viia KiVa pilootprojekti kahekümnes Eesti koolis (1-6. klass) ning Paikuse Põhikool osutus valituks üheks kontrollkooliks.
Ülaltoodud programmi toetas ka saate “Su nägu kõlab tuttavalt” võitja Evelin Võigemast 10 000 euroga.
Täpsemalt loe programmist siit

Paikuse Põhikool alustab 26. jaanuaril 2015.a õpilaste registreerimist sügisel
alustavatesse  esimestesse klassidesse.
Taotlusi koos dokumentidega võetakse vastu sekretäri juures tööpäeviti
kella 9.00 kuni kella 15-ni.
Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli sekretärile kirjaliku
vormikohase taotluse (kooli kodulehelt või kohapealt), millele lisab
sisseastuja sünnitunnistuse. Enne  kooli algust peab lapsega käima ära
perearsti juures, et saaks vormistada koolikaardi (tervisekaart), mis
läheb kooli medõe kasutusse.
Maikuus tuleb esitada lasteaiast saadud koolivalmiduse kaart ja siis
saab tellida ka kooli sümboolikaga koolivesti.
Õpilaste vastuvõtu korraga saad tutvuda siin

 Alustab ART programm

ART – Agressiooni Asendamise treening

ART programm Paikuse noortele on pilootprojekt, mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi “Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust.Selle pika ja lohiseva nime taga peitub lihtsamalt öeldes võimalus kaasata Paikuse noori oma sotsiaalsete oskuste arendamisse.

Agressiooni asendamise treeningu nimi võib tunduda hirmutav – agressioon, agressiivsus, viha? Oma programmis ei keskendu me mitte ainult agressiivsusele, mis on suunatud teiste vastu, agressiivne ollakse tihti peale ka enda vastu. Arutlemegi oma tundides selle üle, mis on üldse agressiivsus, kuidas ühiskond seda mõistet defineerib, kuidas laps ise seda mõistet defineerib jne. Mängime läbi erinevaid reaalses elus ette tulevaid situatsioone, mis võivad meid ärritada ning analüüsime, kuidas ärritusprotsess toimub – millest algas, kuidas ära tunda, et sa olen ärritunud, kuidas ennast ärritavas olukorras maha rahustada ja pea jahedana hoida.

Loe täpsemalt siit: ART_Tutvustus_Lapsevanemale

 

Tähelepanu lapsevanemad! Ohtlik meelemürk on juba üheksa  Rakvere koolilast haiglasse viinud!

Politseile teadaolevalt on üledoosiga haiglasse sattunud lapsed tarvitanud nn sünteetilist „kanepit“ ehk kannabinoidi.

Sünteetiline kannabinoid on kanepilaadne toode, mis on peamiselt puru kujul ning mida noored üldjuhul suitsetavad isevalmistatud sigarettidena. Joobe kõrval kaasnevad aine tarbimisega ka pearinglus, tasakaaluhäired, iiveldus, oksendamine, nõrkus, ajataju või teadvuse kaotus ning selliste ilmingute korral peaks koheselt pöörduma kiirabisse.

Aine tarbimist soodustab laste seas leviv väärarvamus, et sünteetilist kannabinoidi pole võimalik organismist tuvastada, mis aga ei vasta tõele.

Küll vastab tõele, et tegemist on uue ainega, mis ei ole veel Terviseameti poolt kinnitatud keelatud ainete nimekirjas. Kuna selliste ainete puhul pole täpselt teada, mida nad sisaldavad, siis võib nende tarvitamine lõppeda tõsise terviseprobleemi või isegi surmaga.

Politsei palub kõigil lastevanematel nendest ohtudest lastega rääkida, et hoida ära uusi raskeid tervisekahjustusi. Soovitatav on jälgida lapse käitumist, ebatavalisi meelemuutusi, samuti lapse internetilehitsemise ajalugu, kuna aineid tellitakse interneti vahendusel.

Kahtlust peaksid äratama ka sigarettide keeramiseks vajalikud esemed (kattepaberid, filtrid jne) või käepärastest vahenditest nt plekkpurgist valmistatud piip. Lapsevanem peaks igapäevaselt huvi tundma oma lapse käikude ja tegevuste vastu ning teadma, kus ja kellega laps aega viidab.

 

Koolitulistamine

Täna , 27.10.2014.a.toimus Viljandi Paalalinna koolis koolitulistamine, mille käigus hukkus õpetaja. Lapsed kuulevad uudiseid, nende igapäevane turvalisus on häiritud ja nad võivad olla sellisest tragöödiast väga puudutatud, kuigi see ei toimunud meie koolis.
Kuidas käituda lapsega sellises situatsioonis loe siit

 

Sotsiaalpedagoog

Alates 06. veebruarist 2012. a. on Paikuse Põhikoolis täidetud sotsiaalpedagoogi koht. Kooli sotsiaalpedagoogi töövaldkonda kuulub koolikohustuse täitmise jälgimine; õpi- , käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine; koolivägivallajuhtumite lahendamine; laste, vanemate ja õpetajate nõustamine ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.
Sotsiaalpedagoogina töötab Toomas Toimeta. Pikemalt tema nägemusest saad lugeda siit.
Vaata ka Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus

 

 

Tantsuõpetusest

Tantsuline liikumine arendab füüsist ja vaimu. Tegeleme nii füüsilise treeningu kui ka loomingulise mõtlemise arendamisega. Tunnis avastame, kuidas liikumisest lihtsalt rõõmu tunda ja seda, et liikumine on inimese loomulik tegevus. Õpime, kuidas keha ja vaimu eest hoolt kanda. Õpime nii keskendumist, kui ka seda kuidas puhata ja lõdvestada lihaseid ning vabaneda muremõtetest.  Aasta jooksul tegeleme loovliikumisega, anname väikse ülevaate rahvatantsust ja mõnest muust tantsudistsipliinist. Tunnis õpime, kuidas soorollile ja etiketile vastavalt käituda tantsupõrandal või pidulikul üritusel.

Paikuse põhikooli pikapäevaklassi infoleht

Paikuse põhikooli pikapäevarühmas saab laps käia  koolipäevadel kella 12-15ni. Pikapäevarühm on 1. klassile. Õpilased osalevad pikapäevarühmas vanema avalduse alusel, mille saab klassijuhatajalt.
Pikapäevarühmas saab laps teha koduseid ülesanded, oodata koolibussi,  tegeleda käelise tegevusega (meisterdada, voolida, mängida erinevaid lauamänge) ning puhata koolipäevast. Kell 13.00 pakutakse lapsele sooja einet. Pikapäevaklassis on söömine tasuline. Toiduraha tasub lapsevanem iga kuu lõpus, vallavalitsuse raamatupidajalt e-postile saadetud arve alusel. Arve maksmata jätmisel, ei saa laps söömas käia kuni võlgnevuse tasumiseni. Kui laps on pikapäevarühmas alla kümne päeva kuus, siis saadetakse arve kahe kuu arvestusena.
Õpilase puudumisel pikapäevarühmast, teatada pikapäevarühma õpetajale  e-postile maali.pert@ppk.edu.ee.
Lapse pikapäevarühmast välja arvestamine toimub Paikuse põhikooli direktorile kirjutatud avalduse alusel.

Pikapäevaklassi õpetaja

 

Lugupeetud lapsevanem!

Kui sinu laps läheb peale koolitunde veel kunstikooli, spordikooli, laulukoori või mõnda teise huviringi, anna talle võimalus süüa koolimajas veel üks soe toidukord. Sama võimalus on lastel, kelle ema-isa jõuavad töölt hilja koju, aga lapse kõht  läheb tühjaks palju varem.  Paikuse Põhikooli õpilastel on alates 2. õppeveerandist võimalik saada teine toidukord peale 6. tundi, s.o kell 13.00. Hinnakiri on järgmine: 3 toidukorda nädalas – 10 €/ kuu; 5 toidukorda nädalas – 16 € /kuu. Kooli kokad teevad pealelõunat uue sooja toidu: pudrud, piimasupid, saiakesed sooja kakaoga, pannkoogid jmt.

Avalduse teiseks toidukorraks saab esitada valla lastekaitsetöötajale või eliise.salla@paikuse.ee.

Kehalise kasvatuse tundidest algklassides

I –II kl. õpilaste, õpetaja ja lastevanemate koostöö hõlbustamiseks ning kehalise kasvatuse ainekava elluviimiseks olulised eeldused:

 • Välitundides on õpilasel seljas spordisärk, pikad dressid ja jalas spordijalanõud. Esialgu planeerin septembri väljas olla, kuid kui oktoobri algus peaks soe ja ilus olema, siis üritame ikka värsket õhku hingata ning kooli staadioni võimalusi ära kasutada. ( Vihma korral oleme sees) Ilmade jahenedes, peaks ka riietus muutuma : mütsid, sõrmkindad, vestid, kilepluusid, kerged joped …
 • Sisetundides on õpilasel seljas spordisärk ja soovitavalt lühikesed püksid, retuusid, jalas spordijalanõud.
 • Õpilasel on kaasas VÄIKE käterätik elementaarsete hügieeninõuete täitmiseks.
 • Pikad juuksed on meil tunnis kinni. Otsime patsikummid üles!
 • Et mitte ennast ega teisi ohtu seada, me tunnis ehteid ei kanna!
 • Kui laps oli haige, siis teade vabastusega palun kirjutada õpilaspäevikusse. Õpilane esitab selle tunni alguses kehalise kasvatuse õpetajale.
 • Kuna talialaks kooli valikul on suusatamine, siis ehk on lihtsam, kui juba nüüd suusavarustuse soetamisele mõtleme. Suusad ja saapad ei pea uued olema, suurepäraselt sobivad ka õdede ,vendade, tuttavate, sugulaste kasutatud varustus.
 • Kehalise kasvatuse õpetajate kontaktid:

Ene Lehtsalu ene.lehtsalu@ppk.edu.ee
Andres Burk andres.burk@ppk.edu.ee
Ulvi Sikut ulvi.sikut@ppk.edu.ee

Paikuse Põhikooli kodukord

Vastavalt uuele Põhikooli ja Gümnaasiumi seadusele peavad koolid viima seadusega kooskõlla ka kooli kodukorra.Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste turvalisuse kindlustamiseks, täpsustatud on vanemate kohustused lapse puudumiset teatamisel, muudetud on ka hindamise põhimõtteid. Kodukord on dokument, millega peavad tutvuma kõik õpilased, vanemad ja kooli töötajad. Täpsemalt saad lugeda siit

 

Aspergeri sündroom

Aspergeri sündroom on üks autismi häiretest, millele on iseloomulikud raskused sotsiaalses suhtlemises ning stereotüüpsed püsivad, korduvad, sihitud, rituaalsed huvid ja tegevused. Samuti on tihti täheldatud motoorset kohmakust ja ebatüüpilist keelekasutust,.
Ühtset ravi Aspergeri sündroomile pole; erinevate meetodite efektiivsustest on praegu vähe teada.. Peamine ravi on käitumisteraapia, mis tegeleb kommunikatiivsete oskuste parandamisega, korduvate rutiinidega, ja kohmakusega

Töö -ja tehnoloogiaõpetus uues õppekavas

Lp. kolmanda klassi õpilase lapsevanem!
Alates 2011/2012 hakkab neljandas klassis kehtima uus riiklik õppekava.Vastavalt sellele jaotuvad õpilased tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse tundise läbiviimiseks kahte rühma soolisust arvestamata.
Palume Teil koos lapsega kolmanda klassi lõpus teha valik, kas õpilane asub neljandas klassis
õppima tehnoloogiaõpetuse või käsitöö ja kodunduse rühmas.
Käsitöö ja kodundus koosneb neljast valdkonnast: käsitöö, kodundus, tehnoloogiaõpetus(korraldatakse õpperühmade vahetusV, VI, VII, VIII klassis, tunde annab tehnoloogiaõpetuse õpetaja); projektitöö(IV, V, VI, VII, VIII, IX klassis). Käsitöö ja kodundus hõlmab tundide üldmahust 65%, 25% õppemahust jääb projektitööle ja 10% tehnoloogiaõpetusele.
Käsitöötundides õpitaks tundma erinevaid tööliike, millest neli on kohustuslikud- õmblemine, kudumine, heegeldamine ja tikkimine.
Kavandamine, töö organiseerimine, rahvakunsti alused ning materjaliõpetus on seotud nii kohustuslike tööliikidega kui valikteemade kui projektidega. Praktilistes töödes saab ühendada ka mitu tööliiki.
Kodundusõppes on kuus põhiteemat:

 • Toit ja toitumine
 • Töö organiseerimine ja hügieen
 • Toidu valmistamine
 • Lauakombed
 • Kodu korrashoid
 • Tarbijakasvatus
  Projektitöödega saavad õpilased valida kahe või enam korraga toimuva valikteema või aineprojekti vahel. Valikteemad ja projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ning klassidevaheliste, ülekooliliste ja koolidevaheliste üritustega.
  Käsitööõpetaja Kadri Jõgi

Koolivalmiduskaart

Alates käesolevast õppeaastast antakse lasteasutuse õppekava läbinud lapsele välja koolivalmiduskaart, milles on kirjeldatudlapse arengu tulemused. Lapsevanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust Koolivalmiduskaardi vormi töötab välja lasteasutus oma õppekavas kehtestatud põhimõtete ja hindamissüsteemi alusel ningselle kinnitab direktor lasteasutuse õppekavas. Koolivalmiduskaardis on koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lähtudeskirjeldatud lapse arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.Täpsemalt loe siit.

 

Väärtused koolis

Kokkuvõttega vanemate küsitlusest saad tutvuda siin