Erasmus+

Great Masterpieces of the European literature

2017-2019

 

Great Masterpieces of the Eurpean literature

Projektitöös keskenduvad partnerkoolid kirjandusele. Kuue riigi õpilased valivad ühe kirjandusteose oma maa kirjanduspärandist. Valitud raamatust koostatakse adapteeritud versioon, mis tõlgitakse inglise keelde. Seejärel on vaja luua illustratsioonid ja muusika ning dramatiseering. Lõpuks valmib e-audio-raamat.

Projekti käigus tutvuvad partnerkoolid teiste maade kirjandusega. Kohtumistel osalevad  õpilased ja õpetajad.

Projektis osalevad koolid Hispaaniast, Kreekast, Saksamaalt, Türgist, Sloveeniast ja Eestist.

Projekti koordineerib Ieso Juan de Valdes kool Carbonerases, Hispaanias.

 

Projektipartnerite kohtumine Hispaanias

11.-14. detsembril 2017 kohtusid partnerkoolide esindajad esimest korda. Kohtumise korraldas Ieso Juan de Valdes kool Carbonerases, Hispaanias.

Enne kohtumist valisid koolid raamatu, millega hakatakse edaspidi projekti teostama. Toimus ka logo võistlus ja hääletamine. Võitjaks tuli Hispaania logo. Kõikide partnerkoolide õpilased, kellel on võimalus projektis kaasa lüüa, registreerisid end keskkonnas eTwinning. Läbi eTwinningu leiavad õpilased endale uusi sõpru ja saavad arendada suhtlust inglise keeles.

Koosolekutel vaadati läbi projekti ülesanded ja arutati, kuidas üht või teist ülesannet teostada. Esmalt peavad koolid koostama lühikokkuvõtte (10 lk) valitud raamatust. Seejärel on vaja see tõlkida inglise keelde ja saata partnerkoolidele keskkonnas TwinSpace. Õpilased tutvuvad partnerite kirjandusega, et siis järgmisel kohtumisel loetut arutada ja analüüsida. Kohtumine toimub 12.-16. märtsil Sloveenias. Igalt maalt osaleb kolm õpilast ja kaks õpetajat.

Järgmise sammuna tuleb raamat illustreerida kümne pildiga. Illustratsioonidest koostatakse näitus Paikuse koolis. Näitust saab näha 8.-14. mail, kui toimub partnerkoolide kohtumine Paikusel. Igalt maalt osaleb kolm õpilast ja kaks õpetajat, seega võõrustame 15 õpilast ja 10 õpetajat.

Veel arutati Sloveenia kohtumise ajakava ja tegevusi. Arutati projekti IT keskkondi, projekti hindamisviise ja levitamise võimalusi.

Kohtumisel osalesid õp Sirle Varkentin ja õp Kersti Rohtmets