Erasmus+ projekt

Go For Literacy to Enlighten Your Future

2017-2019

Projekti eesmärgiks on parandada ja arendada õpilaste kirjaoskust. Silmas peetakse õpilaste lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Soovitakse arendada analüüsi-, suhtlemis- ja koostööoskust. Tulemusena paranevad õppimisoskus ja inglise keel. Sihtrühmaks on 14-19-aastased õpilased ja neid õpetavad õpetajad. Meie koolis on haaratud põhikooli III astme õpilased ja õpetajad.

Eesmärgiks on ka analüüsida ja võrrelda partnerkoolide õpetamise metoodikaid ja õppida parimatest praktikatest.

Kõik partnerkoolid koostavad tunnikavasid, juhendmaterjale lugemise, kirjutamise, kuulamise ja rääkimisülesannete õpetamiseks.

Projektis osalevad koolid:

Institut Marina (La Llagosta, Hispaania) – koordinaatorkool
Necmi Asfuroglu Anadolu Lisesi (Hatay, Türgi) – partnerkool
Paikuse Põhikool (Paikuse, Eesti) – partnerkool
Berufskolleg Borken College (Borken, Saksamaa) – partnerkool
College Sainte-Anne (Le Bouscat, Prantsusmaa) – partnerkool
Projekti koduleht: http://literacyourfuture.pbworks.com/w/page/119646432/WELCOME

Projekti esimene kohtumine (TPM) Barcelonas

Esimene projektikoosolek toimus 29. ja 30. novembril 2017 Barcelona eeslinna La Llagosta koolis Institut Marina, mis on ka projekti koordinaatorkool.

Koosolekul lepiti kokku IT keskkondades, mida hakatakse kasutama projekti tegevuste kajastamiseks (WIKI, GoogleDrive, eTwinning, WhatsApp). Iga kool hakkab pidama blogi projekti käigu kohta. Jagati ülesandeid seoses projekti kohta info levitamisega. Meie ülesandeks on kujundada projekti plakat (poster).

Juba enne kohtumist, sissejuhatusena projekti, tähistati sel õppeaastal kirjaoskuse päeva (8. sept) ja oktoobris Erasmuse päeva. Kodutööna viisid kõik partnerkoolid läbi küsitluse õpilaste ja õpetajate hulgas. Õpilaste küsitluses uuriti õpilaste lugemisharjumusi, õpioskusi ja ootusi väljendusoskuse arendamiseks. Õpetajate küsitlus käsitles erinevate metoodikate ja strateegiate kasutamist tunnis. Kohtumiseks tegid koolid küsitlustest SWOT analüüsid ja esitasid need partneritele. Järgnes arutelu esitluste põhjal.

Vaadati koos üle projekti tegevuste kalender. Kevadel (apr/mai) viivad kõik partnerkoolid läbi nn raamatupäeva. Jaanuaris ja veebruaris keskendutakse lugemise strateegiatele oma koolis. Tulemusi esitatakse järgmisel kohtumisel Saksamaal märtsikuus.

Otsustati korraldada projekti logo konkurss. Iga kool esitab oma logod WIKI keskkonnas. Konkursi juhendi koostab Saksamaa kool ja hääletamine toimub 11. ja 12. jaanuaril 2018. Iga osaleja saab osavõtu kohta koolist tunnistuse ja võitja tunnistuse valmistab ette Saksamaa kool.

Koolidevaheliseks suhtlusvahendiks nii õpilastele kui õpetajatele on eTwinning, Twinspace.

Kooskõlastati järgmiste kohtumiste kohad ja ajad:

Saksamaa 18.-24. märts 2018 (4 õpetajat)

Prantsusmaa 28. mai – 3. juuni 2018 (4 õpilast, 2 õpetajat)

Kohtumisel osalesid õp Kersti Rohtmets ja õp Ingrid Lilles

Image-1

ii