Õpilasesindus 2016/17 õ/a

 

Paikuse Põhikooli aktiivsed noored koonduvad õpilasesindusse, et koos aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele, organiseerida koolisiseseid üritusi ja kujundada oma kooli nägu.
Õpilasesinduse tööd toetab ja juhendab kooli huvijuht.

Õpilasesinduse tegutsemise eesmärk on kaasa rääkida koolielu korraldamises,  muuta tunniväline elu koolis huvitavamaks, abistada kaaslasi kooliprobleemide lahendamisel.
Õpilasesindusse on võimalus kandideerida igal Paikuse Põhikooli 5.-9.kl. õpilasel. Kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus huvijuhile.

Paikuse Põhikooli Õpilasesindus

2016-2017 õppeaastal kuulub Paikuse Põhikooli õpilasesindusse 17 õpilast. Õpilasesindusse kuuluvad järgmised õpilased:

 1. Meriliis Koitla
 2. Eva Tammsalu
 3. Kätlin Koitla
 4. Agnes Tuuga
 5. Cabryela Säde
 6. Cäthy Erm
 7. Eliise Talts
 8. Cleer Marii Kaldo
 9. Janely Kosenkranius
 10. Li-Sandra Sass
 11. Indra Aruväli
 12. Greete Kalnapenk
 13. Elisabeth Adams
 14. Andreo Lehis
 15. Karmen Umalas
 16. Heleryn Kustasson
 17. Maria Victoria Põder

PRESIDENT – Heleryn Kustasson
Esindusisik. Innustab ja kontrollib õpilasesinduse tööd. Vajadusel koordineerib.
Organiseerib ÕE koosolekuid. Määrab initsiatiivgruppe ja kontrollib nende tegevust. Annab aru kooli juhtkonnale ÕE tegevusest. Seisab ÕE eesmärkide täitumise eest. Edastab moonutamatult infot ülevalt alla ja vastupidi. Seisab omavalitsuse otsuste eest.

ASEPRESIDENT – Janely Kosenkranius

Esinduslik, julge, aktiivne, oma mõtete ja ideedega julgelt väljatulev. On abiks ja toeks presidendile.

Lisaks kinnitatud liikmetele on õpilasesindusel üle kooli palju sõpru ja abilisi, kes rõõmuga koolielu ergastamisele kaasa aitavad ja erinevate sündmuste ning ettevõtmiste teostamisel osalevad.
Küsimused, soovitused ja head ideed on oodatud meie kooli huvijuhi meiliaadressile.