Paikuse Vallavalitsuse 13. oktoobri 2017 Korraldus nr 279:

Kehtestada 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad Paikuse Põhikoolis alljärgnevalt:

I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
III vaheaeg 17. märts 2018. a kuni 25. märts 2018. a;
IV vaheaeg 6.juuni 2018. a kuni 12.juuni 2018. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13.juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

 

§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
 3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;

Üleminekueksamid:

  • 7.klasside üleminekueksam

Loovtöö

  • 8.klasside loovtööde kaitsmine