Seadusandlus

Eriõpet reguleerivad

Teenistuslikku järelvalvet teostab

Kooli pidaja – Paikuse Vallavalitsus

Riiklik järelevalvet teostavad