Õppetöö

Trimestrid 2016/2017 õa

1. trimester 1. september 2016 – 27. november 2016
2. trimester 28. november 2016 – 5.märts 2017
3. trimester 6. märts 2017 – 6. juuni 2017
Koolivaheajad jäävad traditsioonilistele aegadele ja õppeaasta pikkus ei muutu.

 2014/15. õa õppe-kasvatustöö eesmärgid:

  1. Õppe-kasvatustöö tulemuslikkuse tõstmiseks
  • arvestada õpilaste erivajaduste ja võimetega. Tagada õpiabisüsteemi tulemuslikkus
  • toetada õpetajate professionaalset enesearendamist
  • korrigeerida õa lõpuks kooli õppekava, uuendada ainekavad, töökavad
  1. Ajakohastada koolisisest tegevust reguleeriv dokumentatsioon ja aruandlussüsteem.

Paikuse Põhikooli väärtused

Paikuse Põhikooli väärtustega saab tutvuda siin.

Tunniplaan

2016/2017.õ.a.tunniplaaniga saad tutvuda siin.

Konsultatsioonid

PAIKUSE PÕHIKOOLI  AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD

2017/2018

Õpetaja Konsultatsiooniaeg

(päev/tund)

Aine

(kellel üksikud klassid, siis ka klass

märkida. Õpiabi)

1. Ulvi Mihkeles K 7.tund/ 7.30 hommikul/ kokkuleppel 6.a

3.a – vajadusel kokkuleppel

2. Oksana Johannes N

R

6.tund

7.tund

3b

7a

3. Nele Tohv T 6. tund 3c + kokkuleppel
4. Jana Suve T

N

5.tund

6. või 7. tund

1.a

6.b eesti k

5. Tarmo Tõnismann K

N

5. tund

6. tund

1b

4b matemaatika

6. Svetlana Volkmann E 5. tund

 

1c

Kunst – kokkuleppel õpetajaga

7. Anne Kalmus T 6.või 7.tund kokkuleppel 4.a, 4.b, 4.c,5.a, 5.b informaatika
8. Sirje Tuulemäe T 6.tund 5b eesti keel
9. Ingrid Lilles R 7.45 + kokkuleppel Inglise keel
10. Kersti Rohtmets E 7. tund + kokkuleppel Inglise keel
11. Andres Burk R 7. tund Kehaline kasvatus
12. Hulda Larin E 7. tund matemaatika
13. Kadri Jõgi K 7.30 käsitöö
14. Sirle Varkentin T

T

7. tund

7.45

Inglise keel ja geograafia
15. Sirje Tannebaum K 8. tund 9.a eesti keel ja kirjandus
16. Mait Lind R 6. tund Ajalugu, ühiskonnaõpetus
17. Liina Kivisto T

 

N

7. tund

7. tund

7. tund

4c matemaatika

Informaatika – kokkuleppel

5. 7. 8. kl matemaatika

18. Tiiu Timberg  T 7.tund + kokkuleppel Matemaatika 6.ab
19. Sirje Suurevälja N 7. tund Vene k, inimeseõp.
20. Marika Jagomägi E

K

7.40 8.klassid

7.40 9.klassid

Keemia
21. Maarja Tärk R 7. tund Bioloogia
22. Monika Vaher T alates 6. tunnist kunst
23. Tiit Vaher R 7. tund Tööõpetus ja joonestamine
24. Maire Krinal N 7. tund Muusika
25. Ulvi Laneman K 6. tund Kehaline kasvatus
26. Eve Tannebaum T

N

7. tund

7. tund

Vene keel

Ajalugu

27. Ene Lehtsalu T 7. tund Kehaline kasvatus
28. Enn Kübar E-K 8. tund kokkuleppel tööõpetus
29. Sirje Solom E 7. tund Vene keel
30. Aare Külaots T

N

7.40   8.klassid
7.40    9.klassid
Füüsika
31. Külli Jürisoo N 13.10 Eesti keel, loodusõpetus
32. Leana Erm T 7. tund+kokkuleppel Inglise keel
33. Rita Veeremets T 7. ja 8. tund + kokkuleppel matemaatika
34. Ivo Mikson K 7.tund + kokkuleppel Eesti keel ja kirjandus
35. Angela Männik N 7. tund Loodusõpetus (5.a, 4.a, 4.b)