Paikuse Põhikooli ajalugu

Paikuse Põhikool on noorim kool maakonnas. Paikuse Algkool asutati 1990. aastal Sindi Erikutsekooli nr. 2 likvideerimise järel endisesse ūhiselamu hoonesse. Ümberehitus lõppes18. detsembril. Seda päeva tähistatakse kooli sūnnipäevana. Esimesel aastal ōppis kooli kolmes klassikomplektis 76 ōpilast, neid ōpetas 7 ōpetajat.

Areng

Paikuse Põhikool on üks kiiremini kasvav põhikool vabariigis. 1995. a. muudeti algkool põhikooliks ja avati 7. klass. 1996. a. töötas kool 8-klassilisena kahes vahetuses seoses ruumipuudusega. 1996. a. oktoobris alustati endise EPT administratiivhoone ümberehitamist Paikuse Põhikooliks. 1997. a. 1. septembril alustas Paikuse Põhikool 9-klassilisena 282 õpilasega. 2000/2001 õ.a. õppis Paikuse Põhikooli 13-s klassikomplektis 337 õpilast. Käesoleval hetkel õpib 21-s klassikomplektis 457 õpilast, keda õpetab 35 õpetajat.

Eripära

Inglise keele erirühmad õpivad keelt süvendatult alates 5. klassist. Infotehnoloogiat õpetame alates 4. klassist põhikooli lõpuni. „Hea Alguse” metoodika elemente kasutatakse enamikus algklassides. Maleõpetus on 2. klassi õppekavas.

Saavutused

Tasemetööde ja lõpueksamite tulemused on pidevalt olnud üle maakonna keskmise. Õpilased osalevad aktiivselt aineolümpiaadidel, viktoriinidel, TÜ teaduskooli töös. Spordis on vabariigis saavutatud eriti häid tulemusi poiste ja tüdrukute korvpallis ja jalgpallis ning males.

Koostöö

Koostööd toimuvad Soome Munamäe ja Mietoste valla koolidega ning ka Lobezi vallaga Poolas. Kool on ühinenud Comenius projektiga, kus osalevad koolid Leedust, Kreekast ja Austriast. Ametlikuks sõpruskooliks on Grobina kool Lätist.

Tugevused

Õpetajad on kõrgelt kvalifitseeritud (kõik kõrgharidusega, 7 vanemõpetajat) ja noored (keskmine vanus alla 40 aasta). Toimub infotehnoloogia laialdane rakendamine õppetöös ja kooli juhtimises. Kõik klassid on varustatud interneti püsiühendusega. Klassidel on väga hea varustatus tehniliste vahenditega. Lastevanemate paremaks informeerimiseks kasutatakse E-kooli võimalusi. Töötab kaasaegne koolisöökla. Tänapäevase kattega koolistaadion.

Probleemid

Paikuse Põhikool on suurim põhikool maakonnas. Seoses pideva õpilaste kasvuga raskendab õppetöö organiseerimist ruumipuudus. Koolil puudub aula suuremate ürituste läbiviimiseks. Mitmetes klassides vajab koolimööbel väljavahetamist. Kooli territoorium  ei ole piiratud .