Paikuse Põhikool – kindel algus Sinu elule

Paikuse Põhikool asub Pärnu jõe lähedal looduskaunis kohas Paikusel Pärnu külje all. Põhiharidust on siinmail antud alates 1990. aastast, kui alustati algkoolina, kus õppis 76 õpilast ja õpetas 7 õpetajat. Täna õpib koolis 533 õpilast  26-s klassis 40 õpetaja käe all.

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: 2 arvutiklassi, majasisene arvutivõrk, interneti püsiühendus igas ainekabinetis, raamatukogu, normaalmõõtmetega võimla, staadion ja kaasaegne söökla.

Kooli juures tegutseb mitmeid huvialaringe: kuulsust on koolile toonud nii jalgpallurid kui korvpallurid ja maletajad. Häid tulemusi saavutavad kergejõustiklased, lauluhuviliste jaoks on mudilas- ja lastekoor, ansamblid, rahvatantsurühm. Süvendatult on meil võimalik õppida inglise keelt ja infotehnoloogiat. Teises klassis saavad kõik selgeks malekäigud. Kunstialaseid oskusi on võimalik täiendada kooli ruumes tegutsevas Paikuse Huvikoolis.

Paikuse Põhikool on kool, kus arvestatakse iga õppija individuaalsete võimetega, huvidega ja isikupäraga; kus valitsevad õppimist ja õpetamist soodustavad vastastikused suhted; kus õpilastele on loodud mitmekülgsed võimalused huvitegevusega tegelemiseks.

2009/10 õppeaastaks valmis koolimaja juurdeehitus, kus said valgusküllased ruumid 6 klassikomplekti. Lisaks on uues majas väike auditoorium ja sajakohaline saal. Juurdeehitus lahendas ka kahe maja vahelise ühendustee.
2014. a. sügisel valmis järjekordne peahoonega ühendatud juurdeehitus – spordi- ja tervisekeskus, kus kooli kasutada on 2 suurt pallimänguväljakut, maadlus- ja jõusaal. Uues kompleksis asub uus raamatukogu  ja lisaks 3 klassiruumi. Vana spordisaal jääb ootama võimalust aulaks kujunemiseks.

Me oleme kool, kuhu tahetakse tulla õppima ja õpetama.